BAS ERP

Інноваційне рішення для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств

CRM-форма з'явиться тут

переваги bas erp

Рішення розроблено з урахуванням кращих практик автоматизації великого та середнього бізнесу і враховує специфіку обліку в Україні.

Поєднує світові рекомендації і українські реалії, використовує сучасні технології та досвід

Повністю відповідає вимогам українського законодавства

Потужна та наочна аналітична звітність

Web – інтерфейс

Гнучкі налаштування прав доступу

Висока паралельність при роботі великої кількості користувачів

можливості bas erp

BAS ERP охоплює основні контури управління та обліку, що дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами діяльності підприємства.

Управління фінансами

В підсистемі Управління фінансами реалізована функціональність заявок на витрачання грошових коштів, контролюється виконання платежів за заявками.

Бюджетування

В рішенні реалізовано управління процесом бюджетування. В то й же час у системі використовується інтуїтивно зрозуміле налаштування структури бюджетів за рахунок використання "табличної моделі бюджетування".

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства

В рішкнні реалізовані нові можливості для побудови ієрархічної моделі цілей і цільових показників, включені інструменти для їх моніторингу, включаючи розширений аналіз і доступ з мобільних пристроїв.

Регламентований облік

"BAS ERP" містить весь необхідний інструментарій для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, зокрема підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності в організації.

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати

Підсистема призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, комплексної автоматизації процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням всіх вимог чинного законодавства.

Управління виробництвом

Реалізовано новий підхід до управління процесами, який дозволяє мінімізувати залежність якості планування від точності нормативних даних. Це означає, що, навіть не маючи точних нормативів часу для всіх виробничих операцій, можна сформувати виконані виробничі плани.

Управління витратами і розрахунок собівартості

Програма дозволяє організувати контроль за матеріальними потоками і споживанням ресурсів, що забезпечують виробничу, управлінську та комерційну діяльність підприємства. Облік витрат і розрахунок собівартості продукції виконується на основі даних оперативного обліку.

Організація ремонтів

Підсистема дозволяє вести довідник об'єктів ремонту, класифікувати їх за ознаками спільності складу паспортних характеристик, показників напрацювання, видів ремонту, режимів експлуатації. Відстежується стан об'єктів ремонту, а також приналежність і розташування. Об'єкти ремонту можуть бути вкладеними або вузлами інших об'єктів ремонту.

Управління продажами

У підсистемі реалізовані комерційні пропозиції, що дозволяють фіксувати історію переговорів з клієнтом для визначення складу та умов продажів. Істотно розвинена функціональність замовлення як "центру управління" усіма подальшими діями з його обробки. Введено статуси замовлення ("не підтверджений", "до оплати", "до забезпечення", "до відвантаження"), що описують етапи проходження замовлення.

Управління взаємовідносинами з клієнтами

В програмі реалізовано управління процесами продажів: регламентація етапів процесу, контроль виконання процесу, аналіз. З цією метою застосовується механізм бізнес-процесів, автоматично відслідковує маршрут процесу і формує задачі виконавцям.

Управління закупівлями

Підсистема забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією, яка необхідна для своєчасного прийняття рішень про поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на закупівлі та чіткої організації взаємодії з постачальниками.

Управління складом і запасами

Для управління складом може застосовуватися схема ордерного складського обліку. Схема ордерного складу може включатися для операцій відвантаження і надходження незалежно. Складські ордера виписуються тільки на підставі документів-розпоряджень, якими можуть виступати замовлення або накладні.

Ознайомитись з усіма можливостями програми BAS ERP на основному сайті компанії

January UA

ВПРОВАДЖЕННЯ BAS ERP


ми розробили підхід до впровадження, який ГАРАНТУє успішність проекту та запобігає недоцільним витратам ресурсів та грошей Замовника.

ОБСТЕЖЕННЯ
Результат: Звіт про обстеження
ПРОЕКТУВАННЯ
РЕЗУЛЬТАТ: МОДЕЛЬ СИСТЕМИ У ВИГЛЯДІ БЛОК-СХЕМИ
РЕАЛІЗАЦІЯ
РЕЗУЛЬТАТ: НАЛАШТОВАНА ТА ДОПРАЦЬОВАНА СИСТЕМА, ДОКУМЕНТАЦІЯ
ПЕРЕНЕСЕННЯ ДАНИХ
Результат: обробки для перенесення даних, база наповнена даними
НАВЧАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Результат: користувачі вміють працювати в системі, створені инструкції
СУПРОВІД ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Результат: користувачі працюють в новій систем

замовити експрес обстеження

Замовте безкоштовне експрес-обстеження. За результатами такого обстеження Ви отримаєте відповідь про доцільність впровадження BAS ERP на вашому підприємстві, рекомендації щодо подальших кроків і орієнтовний бюджет впровадження.

Замовити

ПІДтримка

Підтримка працюючої корпоративної системи дуже важлива, в неї входять як планові роботи, так і позапланові роботи з вдосконалення функціоналу.

Найбільш поширені варіанти супроводу корпоративної системи:  

абонентське обслуговування

За вашою компанією закріплюється команда спеціалістів, яка складається з адміністратора проектів, бізнес аналітика та програміста. 
Ми контролюємо наявність оновлень системи, необхідні доробки або налаштування, наявність потреб в допомозі користувачам, тощо.  

вирішення окремих задач

Ви ставите нам окремі задачі, бізнес аналітик разом з відповідальною особою з вашого боку обговорює задачу, узгоджує з архітектором варіант налаштування або доробки, документує обраний варіант, після цього у задачі з’являється точна оцінка та термін виконання, після узгодження програміст приступає до її виконання.  

аутстафінг


За вашою компанією  на фултайм закріплюються спеціалісти в необхідній кількості.
Ви напряму ставите задачі, контролюєте результати та строки – вони стають вашими «руками» на узгоджений термін.
  

Про команду

Для кожного проекту ми формуємо проектну команду, в яку входять:

  • Керівник проекту;
  • Архітектор;
  • Провідний бізнес аналітик;
  • Бізнес-аналітики (кількість залежить від обсягу задач та сроків проекту) ;
  • Програмісти (кількість залежить від обсягу задач та сроків проекту) ;
  • IT спеціаліст (за необхідності).  

Замовити

ЯНВАРЬ UA

ЧОМУ ВИ МОЖЕТЕ НАМ ДОВІРЯТИ?

ТОП-2 компанія в Україні серед більш ніж 600 компаній членів САБ (за даними сайту Спілки Автоматизаторів Бізнесу)
18-ти річний досвід впровадження та підтримки продуктів BAS – від впровадження BAS Бухгалтерія до систем ERP-класу
Гнучкі умови післяпроектного супроводу – комплексна підтримка, в тому числі за SLA та 24/7
ПрофесійнІ та досвідченІ проектні команди, які складаються з штатних працівників: бізнес-аналітиків, програмістів, центру архітектури та керівника проектів

НАШІ КЛІЄНТИ, ЯКІ ВЖЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ BAS ERP